Kontakt
Ukończono 0%

Autoprezentacja na Facebooku

Szanowni Państwo,

nazywam się Magda Szuster i jestem studentką 5 roku psychologii w UAM w Poznaniu.
Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniach psychologicznych, potrzebnych do mojej pracy magisterskiej. Badanie dotyczy sposobów autoprezentacji na portalu Facebook oraz zachowań z tym związanych. Każda Państwa odpowiedź będzie dla mnie bardzo ważna.

Proszę o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących osobowości oraz autoprezentacji na Facebooku, a także o podanie swoich niezbędnych danych demograficznych. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa odpowiedzi i dane były właściwie zabezpieczone. Wszelkie dane, mogące dopomóc do identyfikacji konkretnej osoby, zostaną zatarte lub zmienione.

Przebieg badania będzie następujący:
1. KAnF
2. EPQ-R(S)
3. Dane demograficzne

Do wypełnienia kwestionariusza będzie konieczny dostęp do komputera posiadającego połączenie z Internetem.
Badania są w pełni anonimowe. Wyrażacie Państwo świadomą zgodę na uczestnictwo w badaniach przystępując do badania. Aby zachować zasadę anonimowości nie zbieram pisemnej zgody, a zgodę ustną traktuję jako wiążącą. Państwa udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (nawet po rozpoczęciu badania) można się z niego wycofać bez podawania powodu. Także po zakończonym badaniu można poprosić o usunięcie z bazy Państwa wyników i danych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Państwa roli w prowadzonym badaniu, chętnie na nie odpowiem zarówno przed jak i w trakcie badania. W niektórych przypadkach, ze względu na cel badań, osoba badająca może poprosić, aby poczekać na odpowiedź do końca badania. Jeżeli jakaś informacja jest dla Państwa ważna dla podjęcia decyzji o udziale i nie otrzymacie potrzebnej informacji, można w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.

Proszę, abyście Państwo przez okres 3 miesięcy nie opisywali procedury badawczej innym osobom, które potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania. W tym okresie sukces badań wymaga poufności.
Ze względu na troskę o jakość badań proszę zachować tę instrukcję.

Wyniki będą prezentowane wyłącznie na poziomie danych grupowych, a dostęp do wyników surowych będę mieć ja i promotor mojej pracy, prof. Elżbieta Hornowska (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, tel.: (48 61) 829 23 50, e-mail: elzbieta.hornowska@amu.edu.pl). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wynikami mojej pracy to proszę o kontakt pod adresem magda.szuster@outlook.com.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .